Prodloužená záruka DEFEND Car Protect Autobazar ARHO


Prodloužená záruka DEFEND Car Protect

Pojištění vozidla Defend Car Protect Plus Pojištění vozidla Defend Car Protect Comfort Pojištění vozidla Defend Car Protect Advantage Pojištění vozidla Defend Car Protect Crystal Pojištění vozidla Defend Car Protect Diamond

Prodloužení záruky Defend Car Protect Plus

DEFEND Car Protect Plus

Důležité informace

Vstupní podmínky

Pojištění DEFEND Car Protect Comfort lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 15 let
 • max. 300 000 km

Pojistná doba

Pojistná doba je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6 – 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km/ rok

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km
 • Bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Spoluúčast

Pojištění DEFEND Car Protect Comfort lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

Varianty spoluúčasti:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25.000 Kč / 50.000 Kč

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny
Prodloužení záruky Confort

DEFEND Car Protect Comfort

Důležité informace

Vstupní podmínky

Pojištění DEFEND Car Protect Comfort lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 10 let
 • max. 250 000 km

Pojistná doba

Pojistná doba je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6 – 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km/ rok

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km
 • Bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Spoluúčast

Pojištění DEFEND Car Protect Comfort lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

Varianty spoluúčasti:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25.000 Kč / 50.000 Kč
 • 50.000 Kč / 100.000 Kč

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny
Prodloužení záruky Advantage

DEFEND Car Protect Advantage

Důležité informace

Vstupní podmínky

Pojištění DEFEND Car Protect Advantage lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 6 let
 • max. 200 000 km

Pojistná doba

Pojistná doba je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6 – 36 měsíců.

Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km/ rok

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km
 • Bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Spoluúčast

Pojištění DEFEND Car Protect Comfort lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

Varianty spoluúčasti:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25.000 Kč / 50.000 Kč
 • 50.000 Kč / 100.000 Kč
 • 100.000 Kč / 200.000 Kč
 • 100.000 Kč / PC vozidla

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny
Prodloužení záruky Crystal

DEFEND Car Protect Crystal

Důležité informace

Vstupní podmínky

Pojištění DEFEND Car Protect Crystal lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy:

 • neuplynulo 24 měsíců 2-leté záruky výrobce a mají max. 70.000 najetých km nebo
 • neuplynulo 36 měsíců 3-leté nebo delší záruky výrobce a mají max. 100.000 najetých km

Pojistná doba

Pojistná doba je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6 – 36 měsíců.

Záruka začíná okamžikem uplynutí záruční lhůty dané výrobcem. Pokud se sjednání záruky neváže k nákupu vozidla a do uplynutí záruky výrobce zbývá při sjednání < 60 dnů, uzavírá se záruka se 60 - denní čekací dobou na vznik odpovědnosti pojistitele za pojistné události.

Volitelný limit km/ rok

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km
 • Bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Spoluúčast

Pojištění DEFEND Car Protect Comfort lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

Varianty spoluúčasti:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25.000 Kč / 50.000 Kč
 • 50.000 Kč / 100.000 Kč
 • 100.000 Kč / 200.000 Kč
 • 100.000 Kč / PC vozidla

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny
Prodloužení záruky Diamond

DEFEND Car Protect Diamond

Důležité informace

Vstupní podmínky

Pojištění DEFEND Car Protect Crystal lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy:

 • neuplynulo 24 měsíců 2-leté záruky výrobce a mají max. 50.000 najetých km nebo
 • neuplynulo 36 měsíců 3-leté nebo delší záruky výrobce a mají max. 80.000 najetých km

Pojistná doba

Pojistná doba je volitelná.

Pojištění lze uzavřít na 6 – 36 měsíců.

Záruka začíná okamžikem uplynutí záruční lhůty dané výrobcem. Pokud se sjednání záruky neváže k nákupu vozidla a do uplynutí záruky výrobce zbývá při sjednání < 60 dnů, uzavírá se záruka se 60 - denní čekací dobou na vznik odpovědnosti pojistitele za pojistné události.

Volitelný limit km/ rok

 • 10.000 km
 • 20.000 km
 • 30.000 km
 • 40.000 km
 • Bez omezení

Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Spoluúčast

Pojištění DEFEND Car Protect Comfort lze sjednat bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí.

Varianty spoluúčasti:

 • 0 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:

 • 25.000 Kč / 50.000 Kč
 • 50.000 Kč / 100.000 Kč
 • 100.000 Kč / 200.000 Kč
 • 100.000 Kč / PC vozidla

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.

Max. povolená odchylka je:

 • 800 km
 • 4 týdny